سهم جوانان از هرم سه گوش بهارستان چند صندلی است؟ افزایش میانگین سنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 10 دوره گذشته، نشان می دهد که هر چه از سالهای انقلاب اسلامی دور می شویم، حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی رنگ باخته و بازنشستگان تلاش بیشتری برای حفظ پست های مدیریتی داشته اند. این در حالیست […]