امروزه یکی از بحران‌های اجتماعی فراگیر جامعه، طلاق است. بنا به برخی آمارها در ایران، از هر سه ازدواج، فرجام یکی طلاق است که این وضعیت در کلانشهرها بغرنج‌تر می‌شود. هرچند درباره آسیب‌ها، پیامدها، نتایج و دلایل آن، فراوان سخن گفته شده است و اغلب طلاق، پیامد کنش زوجین دانسته می‌شود ولی باید به ابعاد […]