قیمت بنزین، موضوعی مرتبط با زندگی روزمره همه ایرانیان است چرا که با بسیاری از صورت‌بندی‌ها و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی جاری آن‌ها در ارتباط است؛ جمعیت‌ قابل‌توجهی از شهروندان، از مدیران و کارمندان و کارشناسان اداری و سازمانی گرفته تا کسبه و فعالین اصناف و رانندگان تاکسی، معیشت روزمره‌شان با بنزین گره خورده است. […]