سینا کمال‌خانی

hasan-yazdani

بازتولید منِ خود

ارسال در

[aparat id=’PosWr’] چرا یک انسان این‌گونه ابراز احساسات می‌کند؟ چرا خودزنی باید به ابزاری برای بروز احساس شادمانی و پیروزی تبدیل شود؟ این خودشرمنده‌سازی به عنوان جامه‌ا‌ی مبدل، کدام واقعیت را پنهان می‌کند؟ ابراز رضایت و شادمانی یک فرد از رخدادی خاص، معیار سنجش آن وضعیت نیست. واقعیت این است که هیچ انسان تحت اقتداری، […]

  • سینا کمال‌خانی

  • سینا کمال‌خانی