سینا کمال‌خانی

سینا-کمالخانی

دیوانسالاری ناکارآمد و عدم مسئولیت پذیری

ارسال در

سینا کمالخانی در مطلبی که در پایگاه خبری عصرایران منتشر شده است نوشت: چنانچه دیوانسالاری نسبت به مسائل جامعه ناآگاه و منفعل باشد، خودمختاری خود را در درک ضرورت ها و ارائه راه حل برای مشکلات پیش رو را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی دولت (و در مجموع حاکمیت) فردیت و عاملیت خود […]

  • سینا کمال‌خانی

  • سینا کمال‌خانی