دهه مبارک فجر، دهه طلوع انقلاب اسلامی، دهه مبدأ و منشأ خیر و برکات فراوان برای مردم و کشور، دهه‌ای که مهر پایانی بر ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی در ایران بود. ۲۵۰۰ سال خودکامگی، وابستگی و عدم استقلال، ۲۵۰۰ سال رشد و پیشرفت یک طبقه محدود و خاص و تضعیف اکثریت جامعه. این انقلاب، تنها کنار […]