فانتزی قربانی، در عصر سیاسی کنونی، یک نیروی سیاسی قوی است که برای تحقق این فانتزی، به یک “خود” پاک و خلاق و یک “دیگری” طماع و ناپاک نیاز است. این شکل از هویت‌یابی خیالی، موجب می‌شود “توانایی رنج بردن” به “نشانه‌ای از شجاعت بشری” تبدیل شود و جایگاه «قربانی» و کارکردهای آن بازتولید شود. […]