گاهی حرکت‌های اجتماعی به نحوی ناخواسته، نابودی اهداف خود را در پی دارند. گاهی کنش‌گران در کشاکش طرح درخواست‌های خود، همان حقوق بنیادینی که خواهان دست‌یابی به آن هستند را از خود سلب می‌کنند. آنها بدون این‌که بدانند، خواسته‌های مراجع اقتدار را برآورده می‌سازند. فیلم کشته شدن #جورج_فلوید، به اعتراضات گسترده در آمریکا انجامید. در […]