سینا کمالخانی در راستای نامگذاری سال 1399 به نام جهش تولید توسط رهبر معظم انقلاب، با خبرگزاری تسنیم مصاحبه ای انجام داده است که مشروح آن را در ذیل می خوانید. خبرگزاری تسنیم – منتخب مردم فراهان، تفرش و آشتیان در مجلس یازدهم با بیان اینکه جهش تولید منجر به استفاده از تمام ظرفیت تولید […]