سینا کمال‌خانی

WhatsApp Image 2021-10-12 at 16.30.04 (1)

چرایی و چگونگی انتصابات

ارسال در

زیربنای هر کنش جمعی، شکلی از توافق اولیه و بنیادین بر سر معنای جهان فرهنگی-اجتماعی پیرامونی است. این توافق، پیش‌شرط هرگونه نزاع و درگیری در جهان اجتماعی است. به عبارت دیگر برای این‌که بستر انتقاد افراد در جهان اجتماعی ممکن شود، باید ابتدا درباره قلمروها و شیوه‌های مخالفت، به توافق رسید. در جوامع کمتر توسعه‌یافته، […]

  • سینا کمال‌خانی

  • سینا کمال‌خانی