شاید بتوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی را ایجاد تغییر ریشه‌ای در فرهنگ سیاسی مردم و تشکیل مراجع و جریان‌ها و تفکرات سیاسی دانست که خود موجب چالشی در معادلات سیاسی و فرهنگی اندیشمندان سیاسی بوده است. حفظ و گسترش دستاوردهای این انقلاب، مستلزم داشتن نیروی انسانی جوان است که هم بر اساس […]