اگر بخواهیم همه چیز همانطور که هست باقی بماند، باید همه چیز تغییر کند. “جوزپه دی لامپه دوزا” شاید بتوان تصویری پیچیده از شبکه منافع و معادلات چندلایه و نیز تحلیل‌هایی چندبعدی پیرامون ظهور طالبان ارائه داد؛ اما واقعیت این است که از یک سو، در آمریکا، شاهد افول نهادهای دموکراتیک و جایگزینی آن با […]