سینا کمالخانی درباره موضوع نقش استارتاپ ها و فن آوری های نوین در کنترل بحران کرونا با پایگاه خبری دیجیاتو مصاحبه ای انجام داده که مشروح آن را در زیر می خوانید. دیجیاتو – منتخب مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس با اشاره به پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ویروس کرونا در جهان تاکید […]