پیام تصویری سینا کمال‌خانی پیرامون انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستای شهرستان‌های تفرش، آشتیان و فراهان