بیان حقیقت به مراجع قدرت، فقط ارائه واقعیت‌ها نیست، بلکه تعریف مسیری برای “عملکرد متقاعدکننده” و فراتر رفتن از جلوه‌های مشهود سیاست است. پیچیدگی شرایط کنونی برای مقامات اداری مسئول، به دو پدیده همبسته گره خورده است: از یک سو، تاثیر بزرگ‌نمایی رسانه‌ها و اظهارات سلبریتی‌های بیش‌فعال و از سوی دیگر فقدان فضاهایی جهت مشارکت در هر نوع تصمیم‌گیری دوراندیشانه و دسته‌جمعی.
از این رو افراد مشهور اما غیرمتخصص، در نبود محمل مشارکت‌ سازمان‌یافته رسمی، با حضور گسترده‌تر در رسانه‌ها، بحث درباره سیاست‌ها را به روش‌های انتخابی خود شکل می‌دهند. به همین روال، یک خبر، به تناسب اهمیت، به اشکال گوناگون در رسانه‌ها پیگیری می‌شود. سپس به تدریج “زنجیره‌ای از اخبار” در مورد موضوع موردنظر به وجود می‌آید و در نهایت، بازنمایی‌های خبری، شکل یک “تاریخ آنی” به خود می‌گیرد. بدین معنی که با دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی، عموم مردم در جریان اخبار زنده و تصاویر گزینشی قرار می‌گیرند. فضایی مملو از گزارش‌های خبری، همراه با تصاویر و میزگردها و شعارها و گفتگوها. محصول آن، واکنشی آنی و احساسی در برابر اقدامات تکه‌تکه و جداافتاده است.
این امر نزد مقامات ارشد بوروکراتیک به پدیده‌ای می‌انجامد که می‌توان نام آن را “جنون تسخیر افکار عمومی” گذاشت. آن‌ها وقت خود را در مشاجرات عمومی تن‌به‌تن با سلبریتی‌ها و پاسخگویی به این فضای رسانه‌ای می‌گذرانند. توده‌ها ممکن است با این تبلیغات سرگرم، شوکه و ناراحت شوند اما به دلیل خصلت واکنشی، روایت‌تکراری و تحمیلی آن‌ها، در برابر آن مقاومت نشان می‌دهند. هرچقدر این مدل از تبلیغات سیاسی تلاش کند جذاب‌تر باشد، مصنوعی بودنش را بیشتر به رخ می‌کشد.
مشکل اینجاست آن‌هایی که تنش‌های اجتماعی را به جنگ‌های تبلیغاتی فرو می‌کاهند، بر این گمان‌اند که مسئله، رقابت بر سر بهره‌برداری از بهترین فرم تبلیغات سیاسی است و نه اندیشه‌ورزی در باب عملکردها. ایشان، مسئله حکمرانی را به جنگ تبلیغاتی فرومی‌کاهند.
از این رو سیاست‌مداران در این شرایط، به اتاق‌های فکری نیاز دارند تا به ایشان مشاوره‌های دوراندیشانه‌ای دهند که چه زمانی، به چه شدتی، در چه سطحی و در چه بستری واکنش نشان دهند.
تلاش جهت حضور در صحنه به هر بهایی، دیگر مجالی برای تامل در مورد رویدادها، باقی نمی‌گذارد. سلبریتی‌های غیرمتخصص و زیاده‌گو به این تامل نیاز ندارند، اما دولت، بدون چنین تامل، دوراندیشی و فاصله‌گیری مشخصی از جنگ رسانه‌ای، به یک بازیگر پرقدرت و پرگو تقلیل خواهد یافت؛ درست همانند #سلبریتی‌ ها.