معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: دشمنان آگاهانه تلاش خود را متمرکز کرده‌اند تا ناکارآمدی اسلام را به دنیا نشان دهند، بنابراین باید در مقابل مدیریت اسلام را به رخ آن‌ها بکشیم.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر اوحدی معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، با توجه به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ کشور که اخیراً در دیدار با اعضای خبرگان رهبری مطرح کرد، گفت: به نظر می‌آید امروز مهم‌ترین اولویت ما در جامعه پس از گذشت سی و اندی سال از پیروزی انقلاب اسلامی باید متمرکز به عرصه فرهنگ شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های پیام انقلاب اسلامی ایران توضیح داد: این انقلاب در حقیقت یک نقطه عطفی در تاریخ معاصر بود که به شکوفایی اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها معروف شد.

حجت‌الاسلام اوحدی با بیان اینکه ما تقریباً در این صد ساله اخیر تاریخ بشر، بیشترین رویارویی تمدن‌ها را در بُعد فرهنگی مشاهده کردیم، اظهار داشت: به طور مثال جنگ‌های مسلحانه و لشکرکشی‌هایی که در تاریخ بشریت مشاهده کردیم، بیشترین درگیری‌ و رویارویی تمدن‌ها را در زمینه فرهنگ نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: رویارویی دیرینه اسلام و کفر – همه مکاتبی که در مقابل اسلام متحد می‌شوند- که دو اردوگاه متقابل یکدیگر هستند، در این قرن اخیر تبدیل به یک رویارویی فرهنگی شده است. ما در این عرصه باید توان خودمان را نشان دهیم، امروز دشمن برای مخدوش نشان دادن اسلام به چه برنامه‌های زشت و پستی متوسل شده است. مثلاً در مسأله قرآن سوزی که همان خلق قرآن است که در حقیقت آیات قرآنی را تغییر داده و با روش دیگری مباحثی را ساختند تا بتوانند القا کنند که این قرآن این گونه بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت جنگ فکری و فرهنگی که این روزها در جوامع راه افتاده است‌، اظهار داشت: باید از پیام اسلام حراست کنیم و آن را به عنوان یک رویداد برای گوش‌های شنوای دنیا منتشر کنیم، جوهر اسلام در درجه نخست باید در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی خودمان متبلور شود و به زبان روز برای آن چارچوب مشخص شود تا به جهانیان بگوییم این پیروزی اسلام بر کفر است.

وی با اشاره به عده‌ای که در قالب روشنفکری دینی بیشترین اهتمام را در دانشگاه متمرکز کردند تا بگویید اسلام سیاست، حکومت و مدیریت ندارد،‌ افزود: اینها تلاش داشتند و دارند ناکارآمدی اسلام را به دنیا نشان دهند، باید در مقابل اینها ایستاده و مدیریت اسلام را به رخ بکشیم، بنابراین دشمن هم آگاهانه تلاش خود را متمرکز کرده تا ناکارآمدی را نشان دهد.

معاون فرهنگی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر اینکه باید کارآمدی نظام را در منطق و برنامه‌های فرهنگی ارائه دهیم، نه اینکه این مباحث تبدیل به دغدغه رهبری شود، اظهار داشت: با این برنامه‌ها باید مدیریت داخلی جامعه را بهبود ببخشیم، در واقع موفقیت مدیریت داخلی که مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی است، کارآمدی اسلام را نمایش می‌دهد، پاسخ‌ها باید در محیط دانشگاه در درجه اول و سپس توده مؤمن جامعه که البته اسلام را با جان و دل پذیرفته، جا بگیرد.

وی درباره اهمیت اسلامی شدن مباحث در دانشگاه‌ها و تفکرات گفت: یک وقت ما می‌گوییم روانشناسی را اسلامی کردیم، منتها تنها چند آیه و حدیث به کتاب‌های غربی‌ها افزودیم، در حالی که اسلامی شدن به این معنا است که برنامه‌ها و اندیشه‌ها اسلامی شود، اگر ما توانستیم در دانشگاه این باور را ایجاد کنیم که ما در همه جنبه‌های علوم انسانی مواضع اسلام را داریم و از منابع اصلی اسلام نتیجه می‌گیریم، خود به خود مسائل حل خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که در راستای رفع دغدغه‌های رهبری در حوزه فرهنگ مجمع تقریب مذاهب اسلامی چه وظایفی برعهده دارد، توضیح داد: تصور می‌کنم مجمع باید هر چه بیشتر در مقابل تفرقه افکنی‌های دشمنان در حوزه رویارویی فرهنگی بایستد و نیازهای ضروری حوزه فرهنگ را در راستای تقریب بین مذاهب رفع کند.

لینک منبع