تاریخ ناگفته آمریکا مستندی است ۱۰ قسمتی از کارگردان مشهور «الیور استون» که در سال 2012 پخش شد.
اغلب مردم از تاریخ گریزان‌اند چرا که آنقدر چیزهای ترسناک و غیرقابل باوری در آن می‌بینند که اعتماد خود را به برداشت‌های کلیشه‌ای و روزمره از دست خواهند داد. این ترجیح زندگی مادی و خیالبافی به واقعیت، درونمایه اصلی بررسی عمیق الیور استون (کارگردان آمریکایی) از تاریخ ایالات متحده آمریکا است. مستندی انتقادی که با تمرکز بر قرن بیستم، جنگ‌های جهانی، دوره‌های ریاست‌ جمهوری آمریکا و جنگ هسته‌ای، تصویر مخاطب را از روایت رسمی زیر سوال می‌برد. نگاهی عمیق، چندبعدی و نکته‌بینانه به رویدادهایی انسانی که کمتر گزارش شده‌اند و نحوی تعیین‌کننده تاریخ منحصر به فرد و پیچیده آمریکا را در قرن بیستم شکل داده است. تاریخی که در دیدگاه الیور استون بیش از هر کسی، از خود آمریکایی‌ها نیز دریغ شده است.