دوازده مرد خشمگین، محصول سال ۱۹۵۷ آمریکاست که بر اساس داستانی تلویزیونی به همین نام نوشته «رجینالد رز» و به کارگردانی «سیدنی لومت» ساخته شده ‌است.
کل نمایشنامه در یک روز گرم در اتاق ساده و کهنه هیئت منصفه می‌گذرد. رجینالد رز، دوازده مرد خشمگین را، بر مبنای وظایف هیئت منصفه در پرونده‌ای در شهر نیویورک الهام گرفت. او در آغاز، تمایلی به حضور در هیئت منصفه نداشت، اما نوشت: «لحظه‌ای که وارد دادگاه شدم و خودم را در برابر مردی عجیب دیدم که ناگهان سرنوشتش، کم‌و‌بیش، در دستان من بود، نگرش من به کلی تغییر کرد». تیجه یک درام پرتنش و جذاب است که در آن یازده عضو هیئت منصفه بر این باورند که متهم گناهکار است، در حالی‌که یک عضو دیگر، شجاعانه برای آنچه عدالت می‌داند، ایستادگی می‌کند.