اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری، کتابی است که توسط ماکس وبر، جامعه شناس، اقتصاددان و سیاستمدار آلمانی نوشته شده است. متن اصلی آلمانی که به عنوان مجموعه ای از مقالات آغاز شد، در سال‌های 1904 و 1905 نوشته شد و برای اولین بار توسط تالکوت پارسونز جامعه شناس آمریکایی در سال 1930 به انگلیسی ترجمه شد. این متن به عنوان یک متن پایه در جامعه‌شناسی اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و سهم مهمی در تفکر جامعه شناختی به طور کلی دارد.
وبر در این کتاب نوشت که سرمایه‌داری در شمال اروپا زمانی تکامل یافت که اخلاق پروتستان (به ویژه کالوینیست) بر تعداد زیادی از مردم تأثیر گذاشت تا در دنیای سکولار به کار مشغول شوند، شرکت‌های خود را توسعه دهند و در تجارت و انباشت ثروت برای سرمایه‌گذاری شرکت کنند. به عبارت دیگر، اخلاق کاری پروتستان، نیروی مهمی در پشت ظهور برنامه‌ریزی نشده و ناهماهنگ سرمایه‌داری مدرن بود. وبر در کتاب خود، جدای از کالوینیست‌ها، از لوتریان (به‌ویژه دین‌پرستان، اما به تفاوت‌های بین لوتریان سنتی و کالوینیست‌ها اشاره می‌کند)، متدیست‌ها، باپتیست‌ها، کواکرها و موراویان (به ویژه به جامعه مستقر در هرنهات تحت رهبری روحانی کنت فون زینزندورف اشاره می‌کند) نیز صحبت می‌کند.
در سال 1998، انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی این اثر را پس از اقتصاد و جامعه وبر، تخیل جامعه‌شناختی میلز و نظریه اجتماعی و ساختار اجتماعی مرتون به عنوان چهارمین کتاب مهم جامعه‌شناختی قرن بیستم معرفی کرد. این کتاب هشتمین کتاب پر استناد در علوم اجتماعی است که قبل از سال 1950 منتشر شده است.