کتاب مراقبت و تنبیه، اثری نوشته‌ی میشل فوکو است که اولین بار در سال 1975 منتشر شد. این کتاب ارزشمند، تحلیلی است از سازوکارهای اجتماعی و نظری در پشت پرده‌ی تغییراتی که در نظام‌های کیفری دنیای غرب، در طول عصر مدرن به حقیقت پیوسته‌اند. میشل فوکو، تأثیرگذارترین فیلسوف پس از ژان پل سارتر، در کتاب مراقبت و تنبیه بیان می‌کند که اصلاحات تقدیس‌شده‌ای همچون لغو شکنجه‌ مجرمین و به وجود آمدن ندامتگاه‌ها و بازداشتگاه‌های مدرن و امروزی، صرفا تمرکز مفهوم تنبیه را از بدن مجرمین، به روح و روان آن‌ها تغییر داده است. کتاب مراقبت و تنبیه، اثری بااهمیت و آموزنده است که برخی از برترین تحلیل‌های تاریخی و اجتماعی میشل فوکو را در خود جای داده است.