کتاب تجربه مدرنیته، اکتشافی خیره‌کننده از آگاهی نسبت به مدرنیته، نوشته مارشال برمن است. در این کتاب بی‌نظیر، مارشال برمن تغییرات اجتماعی که میلیون‌ها انسان را به دنیای سرمایه‌داری و تأثیر مدرنیسم بر هنر، ادبیات و معماری سوق داده است، مورد بحث قرار می‌دهد. نسخه جدید کتاب حاوی مقدمه به‌روز‌شده‌ای نیز هست. انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم، نوشته‌های محوری گوته، مارکس، داستایوسکی و دیگران و ایجاد محیط‌های جدید برای جایگزینی قدیمی‌ها، همه ما را به سمت دنیای مدرن، تضادها و ابهامات سوق داده‌اند.
در این کتاب جذاب ، مارشال برمن به بررسی برخورد طبقات، تاریخ‌ها و فرهنگ‌ها می‌پردازد و به چشم‌انداز ما برای رسیدن به رابطه بین آرمان‌گرایی اجتماعی و یک ایدالیسم پیچیده و بوروکراتیک می‌اندیشد. از تفسیر مجدد کارل مارکس گرفته تا تأثیرگذاری تأثیر رابرت موسی در زندگی مدرن شهری ، مارشال برمن، پیشرفت تجربه قرن بیستم را ترسیم می‌کند. او نتیجه می‌گیرد که سازگاری با جریان مداوم امکان‌پذیر است و امید ما در دستیابی به یک جامعه واقعا مدرن نهفته است.