کتاب صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد، اثری نوشته‌ی دیوید فرامکین است که اولین بار در سال 1989 منتشر شد. فرامکین در این کتاب آشکار می‌کند که چگونه و چرا متفقین تصمیم گرفتند جغرافیا و سیاست‌های خاورمیانه را از نو بسازند و در کشورهایی چون عراق، اردن، اسرائیل و لبنان تغییراتی عمده را به وجود آورند.
این نویسنده با تمرکز بر سال‌های سرنوشت‌ساز 1914 تا 1922، زمانی که همه چیز _حتی اتحادی میان ناسیونالیسم عربی و صهیونیسم_ ممکن به نظر می‌رسید، سولاتی را در این‌باره مطرح می‌کند که چه اتفاقاتی می‌توانست به شکلی متفاوت رقم بخورد و پاسخ‌هایی را ارائه می‌دهد درباره این که چرا اتفاقات به گونه‌ای که تاریخ نشان می‌دهد، به وقوع پیوستند. کشمکش کنونی مربوط به سرزمین فلسطین، در این رویدادهای رقم خورده طی 85 سال گذشته ریشه دارند.