دهه مبارک فجر، دهه طلوع انقلاب اسلامی، دهه مبدأ و منشأ خیر و برکات فراوان برای مردم و کشور، دهه‌ای که مهر پایانی بر ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی در ایران بود. ۲۵۰۰ سال خودکامگی، وابستگی و عدم استقلال، ۲۵۰۰ سال رشد و پیشرفت یک طبقه محدود و خاص و تضعیف اکثریت جامعه.

این انقلاب، تنها کنار گذاشتن یک دوره حکومت پهلوی نبود. مردم ایران دست به دست هم در کنار هم تصمیم گرفتند با همیاری و همدلی، حکومتی را کنار بگذارند که دارای اولین ارتش خاورمیانه بود. حکومتی که دارای سومین سازمان اطلاعاتی و امنیتی جهان بود. حکومتی که غرب و شرق و ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اراده‌ی ماندنش را داشتند. اما مردم ایران نشان دادند که اراده آنها بر اراده کل جهان تفوق داشته و خواست جهانی را در هم می‌کوبد.

همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند:

جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست!