کمال خانی: با نادیده گرفتن ظرفیت روستاها هیچگاه به توسعه نخواهیم رسید/سالانه ۷۰۰ هزار روستا نشین به شهرها مهاجرت می کنند

نماینده – مهاجرت روستانشینان به شهرهای بزرگ و ترک سرزمین پدری، امروز در زمره مهمترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می رود. هدف عده‌ای از مهاجرت اشتغال است و برخی به خاطر کمبود امکانات، ادامه تحصیلات، ارتقاء شغلی یا حتی ازدواج کوچ می کنند. این مهاجرت در مبدا و مقصد مسائل و مشکلاتی به همراه دارد که از این جمله بروز نابسامانی‌های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری، آلودگی‌های زیست محیطی، تخلیه روستاها و نابودی کامل شکوفایی ملی است.

سینا کمال خانی در گفتگو با سایت «نماینده» با اشاره به بحران خالی شدن روستاها از سکنه، گفت: روستاها به عنوان سرمایه‌های بالقوه ای هستند که منبع مولد پویا در چرخه اقتصاد و کانون تولید و ارزش آفرینی محسوب می شوند که با نادیده گرفتن این منبع عظیم، هیچگاه به اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ای نخواهیم رسید.

سینا کمال خانی، جامعه شناس وپژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی با اشاره به بحران افزایش روستاهای خالی از سکنه اظهار داشت: کمبود امکانات زیرساختی و زیربنایی، نبود اشتغال پایدار، خشکسالی، نبود راه های ارتباطی میان شهر و روستا و عواملی از این دست باعث شده که سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت روستاهای کشور کاهش پیدا کند.

جامعه شناس وپژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی با بیان اینکه در اقتصاد کل کشور روستاییان بیش از ۵۴ درصد سهم تولید را دارند، افزود: روستاها به عنوان سرمایه‌های بالقوه‌ای هستند که منبع مولد پویا در چرخه اقتصاد و کانون تولید و ارزش آفرینی محسوب می شوند که با نادیده گرفتن این منبع عظیم، هیچگاه به اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ای نخواهیم رسید.

کمال خانی در ادامه خاطرنشان کرد: من اصالتا اهل تفرش هستم و تنها در شهر من با جمعیت ۲۵ هزار نفر، ۳۱ روستا از ۱۰۰ شهر و روستای تفرش، خالی از سکنه شده است. این آمار بسیار خطرناک و تامل برانگیز است.

این جامعه شناس وپژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین دلایل رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرستان تفرش، نبود زیرساخت ها و امکانات است، بیان کرد: مهمترین دلیلی که باعث مهاجرت جوانان و روستانشینان ما به شهرها شده، نبود منابع آبی و بیکاری گسترده است. این در حالیست که تنها تکمیل یک پروژه آبرسانی در هفتیان می توانست بخش اعظمی از این بحران را ساماندهی کند.

کمال خانی گفت: شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها و نبود فرصت های شغلی مناسب موجب شده که امروز جمعیت قابل توجهی از روستانشینان به حاشیه شهرها مهاجرت کرده و درگیر شغل های کاذب و ناپایدار شوند. این در حالیست که همین افراد می توانستند مهمترین منبع تولید ملی باشند.