وحدت و یک‌صدایی جمعیت میلیونی مردم در مراسم بدرقه سردار دل‌ها، ژنرال حاج قاسم سلیمانی، پیام های مهمی به همراه داشت که مهم‌ترین آن ایستادگی بود.

چه کسی مثل حاج قاسم سلیمانی می توانست ۴۰ سال بی وقفه جهاد کند و لحظه ای اراده و اعتقادش در این مسیر پر فراز و نشیب کاسته نشود؟!

چه کسی مثل ژنرال سلیمانی می توانست آن‌چنان ترس و وحشت به دل دشمنانش بیفکند که حتی جرات مبارزه رو در رو با او را نداشته باشند؟

چه کسی می توانست در زمان شهادت خود حتی بیشتر از حیاتش اتحاد و همدلی بین المللی ایجاد کند؟

چه کسی می توانست جز حاج قاسم سلیمانی فرمان مقام معظم رهبری را در خصوص بیرون کردن آمریکا از منطقه، در زمان حیاتش شروع و با شهادتش تمام کند؟

چه کسی می توانست مثل سردار سپهبد قاسم سلیمانی ۲۰ میلیون نفر را با خرج خودشان و با پای پیاده و بدون احساس کمبودی در مسیر کربلا بسیج کند؟

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

سردار سلیمانی امروز نماد مقاومت شد، چراکه او نه تنها حافظ مرزهای کشور، بلکه فاتح قلب مردم بود. ژنرالی که در تمام دنیا اسم و رسمی برای خودش داشت. حافظ مرزهای کشور و فاتح قلب مردم. برای اینکه مردم به چشم دیدند که ژنرال برای آنها امنیت را به ارمغان آورد و با هیچ تهدیدی از سوی دشمنان عقب نشینی نکرد.

تفکر مقاومت و ایستادگی حاج قاسم و حاج قاسم ها در زمان جنگ تحمیلی به دنیا ثابت کرد که گزینه نظامی، تهدیدی برای ایران محسوب نمی شود. چه بسا سعودی‌ها در آن زمان اعلام کردند ۲۸ میلیارد دلار برای جنگ با ایران به کشور عراق کمک کرده اند، اما دستاوردی برایشان نداشته است.

همین تفکر به دنیا ثابت کرد که تحریم ها هم گزینه موثری برای تهدید ایران نبوده و ایرانیان بیش از ۴۰ سال انواع تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ دنیا را از سر گذرانده‌اند. ابرقدرت های دنیا امروز فهمیده‌اند که گزینه بیشتری برای تحریم ندارند، اما ایران هنوز استقامت خود را حفظ کرده است.

حاج قاسم و تفکر ژنرال‌، تجربه شکست را به قدرت‌های بزرگ دنیا چشاند و آنها که راهی برای انتقام نمی یافتند در حد و سطح یک گروهک تروریستی وارد عمل شده و با عدول از قوانین بین المللی یک مقام نظامی را در کشور خودش و میهمانش که مقام نظامی کشوری دیگر بود را ترور کردند. همه اینها نشان از استیصال قدرت های بزرگ دنیاست که حتی گروهک‌های مزدورشان را مامور به ترور رهبر مقاومت دنیای اسلام نکردند و مستقیما وارد عمل شدند.

آنچه همچون همیشه مایه تاسف بیشتری است، سکوت سازمان‌های بین المللی و مدعیان مبارزه با ترور است. آمریکا که خود داعیه‌دار مبارزه با ترور است، این بار ابایی از ترور یکی از بالاترین مقامات نظامی ایران نداشته و همچنان سرگرم تهدید و رجزخوانی است.

کشوری که ادعای ابرقدرتی در دنیا دارد، علیرغم تمام امکانات نظامی، سیاسی و اقتصادی امروز آنچنان احساس ضعف و استیصال می کند که گزینه دیگری برای تهدید و فشار به ایران نداشته و در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حقارت خود را در جهان فریاد می زند.